icep vzw
   Home

Наш проект ищет спонсоров!Onze project zoekt sponsors! 

 

 Welkom op de website van ICEP vzw!

Al enkele jaren houden wij ons bezig met het organiseren van verscheidene evenementen voor en rond de Russischtaligen in België. Voorstellingen en taalstages voor kinderen en volwassenen, concerten, feesten enz.

 Onze missie

Het uitgangspunt van onze activiteiten is het theater als samensmelting van culturen en kunstvormen. Het biedt een perfect middel van introductie tot de Russische cultuur voor de Belgen en vice versa. De theaterkunst geeft mensen de kans om op een interactieve en levendige manier elkaar beter te leren kennen en waarderen.

Vooral voor kinderen biedt het toneel een tal van ontwikkelingsmogelijkheden. O.a. het verbreedt de wereldvisie van het kind, brengt bij nieuwe emotionele en esthetische ervaringen en waarden. Door het inleiden van het kind in de wereld van de Russische en de West-Europese theaterkunst scheppen wij een kader voor de nationale zelf-identificatie in de Belgische multiculturele samenleving.


 Добро пожаловать на вебсайт ICEP vzw!

Наша некоморческая организация International Cultural & Educational Project на протяжении многих лет занимается проведением различных мероприятий для русскоязычных жителей Бельгии. Мы организуем праздники, спектакли, концерты, стажи на русском языке, занятия с малышами и их родителями. 

 Наша миссия

Исходной точкой нашей деятельности является театральное искусство как синтез различных художественных и культурных форм. Театр не только сближает людей и культуры, помогает лучше понять друг друга. Через знакомство с театром мы надеемся содействовать расширению кругозора, обогащению мира эмоций и эстетических потребностей как детей, так и взрослых.

В обосенности для детей, театр является настоящей школой жизни! Приобщая детей к национальной и международной театральной культуре, мы создаём у них некий «духовный каркас», который ребенку предстоит дополнить опытом всей последующей жизни. Нашу задачу мы видим в помощи становления национальной самоидентификации ребенка в условиях многокультурного пространства Бельгии.